ONKOLOGICKÁ PREVENCE

Rakovina u nás každý rok připraví o život 27 000 lidí. Mnozí mohli žít, kdyby si našli čas na prevenci. Dospělé ženy by měly jednou ročně přijít na vyšetření děložního hrdla kvůli rakovině děložního čípku. Ženy starší 45 let by měly navíc každé dva roky přijít na mamografické vyšetření rakoviny prsu a všechny ženy i muži by od 55 let měli pravidelně absolvovat preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva. Poraďte se o potřebných vyšetřeních s našim týmem praktických lékařů.

Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění.

Lidem, kteří zanedbávají prevenci, v současné době zdravotní pojišťovny rozesílají pozvánku k vyšetření. Upozorněte své blízké na význam prevence rakoviny i vy. Můžete jim zachránit život.

Preventivní programCílová populaceScreeningová metoda
karcinomu prsuženy ve věku od 45 letmamografické vyšetření jednou za dva roky
kolorektálního karcinomumuži a ženy ve věku od 50 let50-54 let věku – test na okultní krvácení jednou ročně
od 55 let věku – test na okultní krvácení jednou za dva roky NEBO primární screeningová kolonoskopie jednou za 10 let
karcinomu děložního hrdlaženy ve věku od 15 letcytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně