OČKOVÁNÍ

Očkování proti chřipce

Indikace k očkování Česká vakcinologická společnost doporučuje každoročně očkovat všechny osoby od 6 měsíců věku proti chřipce s využitím tetravalentních očkovacích látek. S ohledem na známé rizikové faktory jako je věk, zdravotní stav nebo profese, pak doporučuje očkovat zejména tyto osoby:

 1. Dospělé ve věku 50 let a více 
 2. Děti ve věku 6 měsíců až 5 let 
 3. Všechny osoby od 6 měsíců věku (děti i dospělé), které mají faktory zvyšující riziko komplikovaného průběhu chřipky. K rizikovým faktorům patří tato onemocnění: 
  • Chronická onemocnění plic a dýchacích cest, včetně bronchiálního astmatu a poruch respiračních funkcí (průdušek a plic, např. po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch). 
  • Chronická onemocnění srdce a cév. 
  • Chronická neurologická onemocnění, včetně epilepsie, dětské mozkové obrny, neuromuskulárních a neurodegenerativních onemocnění. 
  • Primární a sekundární poruchy imunity, včetně onkologických onemocnění, onemocnění HIV/AIDS, autoimunitních onemocnění a imunosupresivní terapie. 
  • Chronická onemocnění ledvin, včetně nefrotického syndromu a chronického renálního selhání. f. Chronická onemocnění jater. 
  • Chronická metabolická onemocnění, včetně diabetes mellitus. 
  • Obezita. 
 4. Těhotné ženy v jakémkoli stadiu (trimestru) těhotenství a ženy, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny (cílem je ochrana těhotné ženy a ochrana kojence v prvních šesti měsících života, kdy nemůže být sám očkován). 
 5. Všechny zdravotnické pracovníky (cílem je ochrana zdravotníků při výkonu jejich povolání a současně ochrana pacientů, kteří jsou v jejich péči a mnohdy mají rizikové faktory zvyšující riziko komplikovaného průběhu chřipky). 
 6. Klienty a zaměstnance zařízení sociální péče, dlouhodobé lůžkové péče, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a podobných zařízení. 
 7. Ostatní osoby (včetně dětí), které jsou v blízkém kontaktu s jedinci uvedenými v bodech 1-6
Objednejte se na očkování .

Očkování proti pneumokovým infekcím

Očkování: primovakcinace nadále všemi dostupnými vakcínami dle schématu. Posilovací dávky lze aplikovat již po 3 měsících od dokončení primovakcinace jakoukoli vakcínou pouze vakcínami Comirnaty nebo Spikevax všem pojištěncům.

Testování: screeningové testování asymptomatických pacientů (na žádost pojištěnce, profesní skupiny..) zdravotní pojišťovny nehradí,  lze za přímou úhradu. Nadále je hrazeno pouze u symptomatických pacientů (tzn. Osoby s přiznaky onemocnění): antigenní testování (maximálně 1xza 5 dnů,  dle 0rg.opatření  VZP č.55/2020 ZDE) a/nebo PCR testování – povinnost konfirmace není, ale pro potvrzení či kontrolu lze u symptomatického pacienta PCR indikovat.

Od 22.3. stačí pro uznávání certifikátu o prodělaném onemocnění  u symptomatického  pacienta pozitivní zdravotnickým zařízením provedený antigenní test + příznaky (musí být pro ISIN uvedeno), certifikát lze generovat až po 10 dnech od hlášené pozitivity.

Testování před hospitalizací/výkonem v současné době  nařízeno/hrazeno není.

Léčba: u rizikových pacientů doporučena terapie antivirotiky. V současné době dostupný registrovaný Paxlovid (účinný, ale cave – řada interakcí) a neregistrovaný molnupiravir (Lagevrio), distribuce a léčba povoleny opatřením MZ.

Izolace symptomatických min.7 dnů (3 dny bez příznaků), karanténa kontaktů zrušena, hygienik ale oprávněn v odůvodněných případech nařídit v rámci mimořádných epidemiologických opatření.

Objednejte se na očkování .

Očkování proti infekci Covidu 19 + Aktuálně platná pravidla

Očkování: primovakcinace nadále všemi dostupnými vakcínami dle schématu. Posilovací dávky lze aplikovat již po 3 měsících od dokončení primovakcinace jakoukoli vakcínou pouze vakcínami Comirnaty nebo Spikevax všem pojištěncům.

Testování: screeningové testování asymptomatických pacientů (na žádost pojištěnce, profesní skupiny..) zdravotní pojišťovny nehradí,  lze za přímou úhradu. Nadále je hrazeno pouze u symptomatických pacientů (tzn. Osoby s přiznaky onemocnění): antigenní testování (maximálně 1xza 5 dnů,  dle 0rg.opatření  VZP č.55/2020 ZDE) a/nebo PCR testování – povinnost konfirmace není, ale pro potvrzení či kontrolu lze u symptomatického pacienta PCR indikovat.

Od 22.3. stačí pro uznávání certifikátu o prodělaném onemocnění  u symptomatického  pacienta pozitivní zdravotnickým zařízením provedený antigenní test + příznaky (musí být pro ISIN uvedeno), certifikát lze generovat až po 10 dnech od hlášené pozitivity. 

Testování před hospitalizací/výkonem v současné době  nařízeno/hrazeno není .

Léčba: u rizikových pacientů doporučena terapie antivirotiky. V současné době dostupný registrovaný Paxlovid (účinný, ale cave – řada interakcí) a neregistrovaný molnupiravir (Lagevrio), distribuce a léčba povoleny opatřením MZ.

Izolace symptomatických min.7 dnů (3 dny bez příznaků), karanténa kontaktů zrušena, hygienik ale oprávněn v odůvodněných případech nařídit v rámci mimořádných epidemiologických opatření.

Objednejte se na očkování proti COVIDu-19 .

Očkování proti klištové encefalitidě

Klíšťová encefalitida (dále KE) je závažná akutní neuroinfekce způsobená RNA virem ze skupiny klíšťových encefalitid (rod Flavivirus, čeleď Flaviviridae), jehož hlavním přenašečem v našich podmínkách je klíště obecné, Ixodes ricinus.

Onemocnění má ve většině případů dvě fáze. První příznaky se objeví obvykle po inkubační době 7-14 dní (s maximem 28 dní). V prvním období trvajícím 2-7 dní má nemoc chřipkový charakter (zvýšená teplota, únava, slabost, bolesti kloubů a svalů, bolest hlavy). S odstupem 4-10 dnů se rozvíjí druhá fáze onemocnění, při níž je zasažena centrální nervová soustava. Podle závažnosti a klinického obrazu jde v této druhé fázi o formu meningitickou, meningoencefalitickou, meningo-encefalomyelitickou nebo nejzávažnější formu bulbární. Klinický průběh u dětí bývá zpravidla mírnější na rozdíl od dospělých a starších osob, u nichž je větší pravděpodobnost komplikací včetně dlouhodobých komplikací neurologického charakteru, výjimečně i smrti. Naopak u části infikovaných probíhá onemocnění inaparentně či abortivně.

Výskyt na našem území je, v poslední době prakticky plošný. Infikovaná klíšťata se vyskytují ve všech regionech České republiky, včetně horských oblastí a městských parků. Nejúčinnější specifickou prevencí je očkování. Očkování je doporučeno všem osobám dočasně nebo trvale pobývajících v endemických oblastech výskytu KE, včetně osob odstraňujících přisátá klíšťata ze zvířat.

Objednejte se na očkování proti klíšťové encefalitidě .