PREVENCE RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU

Co je to rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom)?

Naprostou většinu nádorů tlustého střeva tvoří adenokarcinomy, což jsou nádory vznikající z buněk střevní sliznice. V tlustém střevu se mohou vzácně vyskytovat i jiné zhoubné nádory, např. lymfom nebo karcinoid. Tyto nádory se léčí jiným způsobem než adenokarcinomy, často mají také jiné příznaky. Rakovina tlustého střeva a konečníku má mnoho společného, to vystihuje i společný název kolorektální karcinom. Jsou mezi nimi ale některé odlišnosti, především v léčbě.

Jaké jsou příznaky kolorektálního karcinomu?

Rakovina tlustého střeva a konečníku (odborným názvem kolorektální karcinom) se může projevovat celou řadou příznaků, ačkoli v časných stadiích onemocnění mohou být potíže nevýrazné a člověk je ani nemusí zaznamenat. Pozornost je třeba věnovat každé dlouhodobější změně střevní činnosti, která se projevuje průjmem, zácpou, pocitem nedokonalého vyprázdnění nebo obtížným vyprazdňováním, nádor konečníku může způsobovat stužkovité zúžení stolice. Varovným znamením je krvácení z konečníku nebo příměs krve ve stolici, a to jak jasně červené, tak krve tmavé. Dlouhodobé drobné ztráty krve vedou k anemizaci – chudokrevnosti, která se projevuje únavností a slabostí, někdy také dušností. Projevem nádoru střeva nebo konečníku může být neurčitá břišní nepohoda s pocitem plnosti, bolesti břicha, větší plynatost, horší odchod plynů. S touto nemocí může být spojen i úbytek na váze bez zřejmého důvodu.

Nádor může svým růstem vyvolat střevní neprůchodnost. Obrazem takového stavu pak jsou křečovité bolesti břicha, pocit nafouknutí břicha, zácpa, slabost, někdy zvracení.

Je nutné si uvědomit, že všechny tyto příznaky mohou být způsobeny řadou jiných nenádorových a méně závažných onemocnění. Jde hlavně o hemoroidy, infekční a zánětlivá onemocnění střeva. Kolorektální karcinom ale může dlouho probíhat bez jakýchkoliv příznaků a projeví se až v pokročilém stadiu onemocnění. Při jakýchkoliv pochybnostech je nutné vyšetření u našeho praktického lékaře, který Vám zařídit případná potřebná vyšetření. 

Výskyt kolorektálního karcinomu v České republice:

Rakovina tlustého střeva a konečníku je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a ve všech vyspělých státech. V mezinárodním srovnání Česká republika obsazuje místa porovnatelná s evropským průměrem. Podle dat z roku 2018 stojí česká populace mužů v evropském přehledu na 14. místě, u žen potom obsazujeme 19. nejvyšší pozici v Evropě. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 7 700 osob a téměř 3 400 pacientů na toto onemocnění v naší zemi každoročně umírá. 

Obrázek: Výskyt (incidence) a úmrtnost (mortalita) zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice.

Kolorektální screening je založen na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo na primární screeningové kolonoskopii. Lidé starší 50 let se tak mohou rozhodnout pro jednu ze dvou možností:

  • Jednou ročně si udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS). Tento test je běžně k dostání u praktických lékařů a jeho provedení je zcela nenáročné.
  • Podstoupit screeningovou kolonoskopii, kterou postačí provést jednou za deset let.

Tato obecná doporučení však platí pouze pro asymptomatické jedince (tzn. osoby nepociťující žádné příznaky) a u různých lidí se mohou výrazně lišit. V případě pochybností prosím kontaktujte svého praktického lékaře.
Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu. Neváhejte proto s návštěvou lékaře, patříte li do rizikové skupiny.

Objednejte se na prevenci .